پریز تایمر دار یا تایمر برق یکی از دستگاه های بسیار پرکاربرد الکترونیکی برای خاموش و روشن کردن اتوماتیک وسایل است. تایمر برق می تواند در ساعاتی که شما مشخص می کنید وسیله ای را به صورت اتوماتیک روشن و خاموش کنند.

پریز های تایمر دار ( Timer Socket ) شامل دو نوع دیجیتال و آنالوگ هستند. تایمر برق دیجیتال می تواند به صورت هفتگی برنامه ریزی شود و هر هفته به صورت منظم در ساعت های خاصی روشن و خاموش شود و این برنامه را تکرار نماید. پریز تایمر دار آنالوگ دارای یک ساعت آنالوگ است که به صورت 24 ساعته برنامه ریزی می شود و همین برنامه را هر روز تکرار می کند.

 

فروشگاه بر اساس بخش ها