المان خنک کننده یا TEC یک قطعه الکترونیکی است که از تعدادی نیمه هادی تشکیل شده است. با اعمال ولتاژ به دو سر این قطعه، المان سرد کننده گرما را از یک سمت به سمت دیگر هدایت می کند به این پدیده پلتیر Peltier گفته می شود. به این شکل یک سمت TEC سرد و یک سمت آن گرم می شود. گرمای منتقل شده به سمت گرم پلتیر باید توسط هیت سینک یا سیستم واتر کولینگ دفع شود در غیر این صورت دمای طرف سرد افزایش خواهد یافت.

از المان سرد کننده برای خنک سازی مایعات، ساخت یخچال ماشین، خنک کردن پردازنده و آی سی ها و خنک کردن قطعات خاص در صنایع پزشکی و نظامی استفاده می گردد.

 

فروشگاه بر اساس بخش ها