رباتیک

رباتیک

ربات مسیریاب چیست؟

ربات مسیریاب چیست؟ ربات مسیریاب ، رباتی است که می تواند خطوط را تشخیص داده و آنها را دنبال کند و هر...